3/2012 - Boomplant actie

Op zondag 4 maart 2012 planten de Lions clubs in Vlaanderen nieuwe bossen aan. Ze worden hierin bijgestaan door de sociale instellingen waar Lions mee samenwerkt. Op die manier draagt Lions Vlaanderen niet alleen bij tot de realisatie van broodnodige nieuwe bossen, maar door dit samen te doen met heel veel enthousiaste planters, versterkt ze ook het draagvlak voor meer en beter bos. In Ieper planten de Lions en hun partners niet één maar twee bossen aan, langsheen de Palingbeek en aan de Gasthuisbossen.