12/2010 - Prijs Deryckere


LCIP wenst een aanzienlijk deel van het legaat te verdelen via een tweejaarlijkse prijs, genaamd “Prijs Deryckere” en hoopt hiermee het socio-culturele leven in Ieper te stimuleren en te promoten. De prijs zal maximaal 35.000 € bedragen en zal verdeeld worden over ten hoogste 3 projecten.
Iedere prijs zal onder een bepaald thema afgekondigd worden.
Het thema voor de editie 2011 is : “DE JEUGD, ONZE TOEKOMST